Badania słuchu

Badania słuchu prowadzone są przez pracowników Poradni od 2004 r. z wykorzystaniem Platformy Badań Zmysłów opracowanej przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

  • W zakres badań wchodzą badanie audiometryczne, rozumienie mowy w szumie, DDT (test lateralizacji usznej).

  • Oferta jest skierowana dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat, u których podejrzewane są zaburzenia w funkcjonowaniu narządów zmysłów.

  • Wszystkie dzieci z podejrzeniem nieprawidłowości w słyszeniu kierowane są do dalszej diagnozy i opieki lekarskiej.