Rejon działania Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 3

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych mających siedzibę na terenie dzielnicy Łódź - Śródmieście.

Przyjmowane są również dzieci, które nie uczęszczają aktualnie do żadnej placówki i zamieszkują w dzielnicy Łódź – Śródmieście

Placówki oświatowe w rejonie działania Poradni

PRZEDSZKOLA
Nr PM Adres placówki Telefon
PM 5 Al. Kośćiuszki 54 (42) 636-60-89
PM 13 Więckowskiego 10 (42) 633-89-47
PM 14 Lubeckiego 3/5 (42) 678-36-74
PM 39 Wierzbowa 6 (42) 678-40-72
PM 52 Zacisze 3/5 (42) 678-61-91
PM 57 Narutowicza 30 (42) 630-79-68
PM 58 Komuny Paryskiej 2 (42) 633-36-54
PM 71 Rewolucji 19 (42) 632-00-48
PM 75 Al. Kościuszki 81 (42) 636-01-80
PM 84 Wierzbowa 40 (42) 678-99-19
Przedszkole Publiczne Sióstr Służebniczek NMP NP Sienkiewicza 60 (42) 636-38-24
PM 99 Sienkiewicza 108 (42) 636-14-62
PM 100 Piotrkowska 44 (42) 633-56-77
PM 125 Małachowskiego 14/20 (42) 678-33-98
PM 207 Piotrkowska 272 (42) 684-68-22
PM 220 Jaracza 68 (42) 631-98-49
PM 223 Sienkiewicza 42 (42) 633-34-08
SZKOŁY PODSTAWOWE
Nr Szkoły Adres placówki Telefon
SP 1 Sterlinga 24 (42) 632-07-24
SP 2 Sienkiewicza 135 (42) 636-51-44
SP 14 Wigury 8/10 (42) 636-15-35
SP 23 Gdańska 16 (42) 633-60-09
SP 70 Rewolucji 1905 r. 22 (42) 636-66-51
SP 79 Pomorska 138/140 (42) 678-60-70
SP 94 Zacisze 7/9 (42) 678-93-54
SP 111 Jaracza 44/46 (42) 633-12-56
SP 173 Sienkiewicza 46 (42) 633-17-39
SP 175 Pomorska 27 (42) 632-72-27
SP 176 Roosevelta 11/13 (42) 636-29-48
PLACÓWKI NIEPUBLICZNE
Wszystkie placówki niepubliczne z terenu dzielnicy Łódź – Śródmieście
OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 dla Dzieci z Wadą Słuchu i Afazją, ul. Krzywickiego 20