Promowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyka uzależnień

Prowadzenie edukacji prozdrowotnej w tym dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, technologii medialnych, grup destruktywnych oraz innych uzależnień.