Dokumenty do pobrania

 • Wniosek do Dyrektora o przyjęcie dziecka do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3 w Łodzi  pobierz dokument  

 • Wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia o potrzebie:
  - kształcenia specjalnego,
  - indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  - indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży,
  - o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.   pobierz dokument  

 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
  o stanie zdrowia dziecka/ucznia dla potrzeb zespołu orzekającego (dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania)   pobierz dokument  

 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
  o stanie zdrowia dziecka/ucznia dla potrzeb zespołu orzekającego (dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)  pobierz dokument