Dokumenty do pobrania

 • Wniosek do Dyrektora o przyjęcie dziecka do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3 w Łodzi
  Wniosek do Dyrektora o przyjęcie dziecka do Poradni  

 • Wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie:
  - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  - orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,:
  - orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży,:
  - orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych, indywidualnych/zespołowych,:
  - opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
  pobierz dokument  

 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
  o stanie zdrowia dziecka/ucznia dla potrzeb zespołu orzekającego (dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania)
  pobierz dokument  

 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
  o stanie zdrowia dziecka/ucznia dla potrzeb zespołu orzekającego (dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)  pobierz dokument