Integracja sensoryczna

Od roku szkolnego 2018/2019 prowadzimy w naszej Poradni diagnozę i terapię integracji sensorycznej, w pierwszej kolejności dla dzieci w wieku 4-7 lat objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju.

Terapia Integracji sensorycznej (terapia SI, terapia zaburzeń przetwarzania sensorycznego) – to terapia prowadzona dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sygnałów płynących z otoczenia, mająca na celu przywrócenie prawidłowej reakcji na sygnały zmysłowe w celu płynnego, codziennego funkcjonowania, np. poprawienia koordynacji ruchowej lub wzrokowo – ruchowej. Jeśli przetwarzanie wrażeń zmysłowych w mózgu jest nieprawidłowe, wówczas nie może on pełnić swojej najistotniejszej funkcji – integracji wrażeń sensorycznych. Dziecko może wówczas mieć trudności z wykorzystaniem informacji sensorycznych do zaplanowania i przeprowadzenia działań. W trakcie terapii SI podąża się za potrzebami i aktywnością dziecka.

Teoria Integracji Sensorycznej bazuje na neuroplastyczności mózgu, czyli zdolności do tworzenia nowych połączeń, zmienności, samonaprawy oraz uczenia się. Zakłada się, że dzięki neuroplastyczności odpowiednia stymulacja układu nerwowego może powodować powstawanie nowych, adekwatnych do sytuacji, reakcji adaptacyjnych (można „nauczyć mózg” właściwej reakcji na te bodźce zmysłowe).