Mediacje

Mediacja to sposób na dobrowolne porozumienie się osób pozostających w konflikcie, które przy pomocy mediatora dążą do osiągnięcia satysfakcjonującej obie strony ugody.

Mediator to osoba, która udziela pomocy stronom w porozumieniu się i dba o prawidłowy przebieg procesu mediacyjnego oraz jego zgodność z procedurami. Mediator nie krytykuje, nie ocenia, nie doradza, nie podaje rozwiązań, nie zdradza o czym rozmawialiśmy.

Zasady mediacji

 • dobrowolność udziału dla każdej ze stron, również mediatora,
 • możliwość przerwania jej na każdym etapie,
 • poufność przebiegu mediacji,
 • bezstronność mediatora,
 • neutralność mediatora.

Proponowane sprawy do mediacji:

 • konflikty rodzinne,
 • konflikty rówieśnicze,
 • konflikty szkolne.

Korzyści płynące z mediacji:

 • w mediacji strony same decydują o warunkach porozumienia w odniesieniu do konfliktu, który ich dotyczy,
 • mediacja zapewnia utrzymanie dobrej wzajemnej relacji przy jednoczesnym rozwiązaniu sporu,
 • ugoda zawarta przed mediatorem zaspokaja potrzeby i interesy obu stron,
 • w mediacji strony same decydują o swojej sprawie.