Współpraca ze szkołami, przedszkolami, placówkami.

Poradnia realizuje zadania profilaktyczne oraz wspierające edukacyjną i wychowawczą funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspiera nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Organizuje i prowadzi wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.