Logopedia

Opieka logopedyczna kierowana jest do dzieci z placówek działających w rejonie Poradni w wieku od 0 do chwili ukończenia nauki w szkole podstawowej.

Obejmuje:

 • diagnozę logopedyczną wszystkich zaburzeń mowy,
 • terapię logopedyczną; prowadzimy indywidualną terapię logopedyczną wszystkich zaburzeń mowy, częstotliwość zajęć uzależniona jest od rodzaju i głębokości zaburzenia, nie rzadziej jednak niż raz na 2 tygodnie; po zajęciach rodzice otrzymują wskazówki do indywidualnej pracy z dzieckiem w domu oraz niezbędne do tego materiały,
 • przesiewowe badania logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym na wniosek placówek i na ich terenie; celem jest wyłonienie dzieci z wadą mowy,
 • zajęcia stymulujące rozwój mowy we wszystkich jej aspektach,
 • zajęcia rytmiczno-ruchowe.

METODA ELEKTROSTYMULACJI W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ.

Logopeda pracując nad korektą wad wymowy i poprawą wyrazistości mówienia szczególną uwagę poświęca usprawnieniu narządów mowy pacjenta. Zwykle jest to proces długotrwały i nużący dla pacjenta. Dlatego niezwykle pomocne jest zastosowanie zabiegów elektrostymulacji jako metody wspierającej i przyspieszającej zbudowanie odpowiedniej siły mięśniowej oraz czucia ułożenia narządów mowy.

W Poradni elektrostymulacja prowadzona jest jako jedna z metod w ramach terapii logopedycznej. O jej zastosowaniu decyduje logopeda po przeprowadzeniu diagnozy logopedycznej i uzyskaniu zgody rodzica lub po rozważeniu wniosku rodzica. Ilość zabiegów elektrostymulacji ustala bezpośrednio terapeuta pracujący z dzieckiem.

Zabieg trwa od 5 do 15 min. (czas uzależniony od wieku i zaburzeń) i jest bezbolesny. W zależności od stanu wrażliwości skórnej pacjent może odczuwać lekkie mrowienie, łaskotanie lub może nie odnotować żadnych odczuć. Zabiegi są bezpieczne dla pacjenta gdyż stosowany jest prąd przerywany, zmienny o małej częstotliwości. Elektrostymulacja od lat stosowana jest z powodzeniem w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

WSKAZANIA do prowadzenia zabiegów elektrostymulacji:

 • Obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe,
 • Zaburzenia miofunkcjonalne,
 • Nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka,
 • Nawykowe otwieranie ust,
 • Nieprawidłowe oddychanie,
 • Połykanie infantylne,
 • Ślinienie,
 • Dyslalie (wady artykulacyjne min.: seplenienie, kappacyzm, lambdacyzm, reranie),
 • Niezrozumiała mowa,
 • Dysfagie,
 • Mowa nosowa,
 • Afazja,
 • Porażenie nerwu twarzowego,
 • Rozszczep wargi i/lub podniebienia,
 • Mózgowe Porażenie Dziecięce.

PRZECIWSKAZANIA:

 • Infekcje, temperatura,
 • Dzień szczepienia,
 • Rany, afty, trądzik,
 • Choroba nowotworowa,
 • Nieustabilizowane choroby układu krążenia,
 • Utrudniony kontakt z pacjentem,
 • Zaburzenia naczyniowe w miejscu stymulacji,
 • Zastawki, implanty słuchowe,
 • Choroby serca,
 • Epilepsja.