Logopedia

Opieka logopedyczna kierowana jest do dzieci z placówek działających w rejonie Poradni w wieku od 0 do chwili ukończenia nauki w szkole podstawowej.

Obejmuje:

  • diagnozę logopedyczną wszystkich zaburzeń mowy,
  • terapię logopedyczną; prowadzimy indywidualną terapię logopedyczną wszystkich zaburzeń mowy, częstotliwość zajęć uzależniona jest od rodzaju i głębokości zaburzenia, nie rzadziej jednak niż raz na 2 tygodnie; po zajęciach rodzice otrzymują wskazówki do indywidualnej pracy z dzieckiem w domu oraz niezbędne do tego materiały,
  • przesiewowe badania logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym na wniosek placówek i na ich terenie; celem jest wyłonienie dzieci z wadą mowy,
  • zajęcia stymulujące rozwój mowy we wszystkich jej aspektach,
  • zajęcia rytmiczno-ruchowe.