BIOFEEDBACK

Biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne) to metoda, dzięki której człowiek otrzymuje informację zwrotną o zmianach swojego stanu psychofizjologicznego, które to zmiany monitorowane są za pomocą komputera.

W zależności od urządzenia zbierającego sygnały możemy wyróżnić kilka rodzajów terapii biofeedback.

W naszej Poradni stosujemy EEG-biofeedback (neurofeedback), metodę opartą o encefalografię.

Założeniem tej metody jest to, że w zależności od rodzaju aktywności (odprężenie, sen, koncentracja uwagi) mózg wytwarza fale elektromagnetyczne o różnym zakresie.

Aparat EEG-biofeedback za pośrednictwem elektrod umieszczonych na głowie, zbiera dane o aktywności mózgu i przetwarza je na zrozumiały dla pacjenta obraz (wykres, animacja) i dźwięk.

Pacjent ma tak sterować aktywnością swojego mózgu, aby animacja była dynamiczna, wykresy znalazły się w określonym zakresie lub film nadal się odtwarzał.

O sukcesie tej formy terapii decydują motywacja i zaangażowanie pacjenta, który ma poczucie odpowiedzialności za efekt terapii. Dzięki temu pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec swoich fal mózgowych, aby jego mózg pracował efektywniej.

Biofeedback to metoda rozwinięta w latach 60 w NASA. Aktualnie stosowana w wielu krajach w medycynie, psychologii, wojsku, sporcie, biznesie.

U dzieci i młodzieży najczęściej jest stosowana w zaburzeniach lękowych, ADHD, dysleksji oraz problemach w koncentracji uwagi.

Czas trwania terapii zależy od rodzaju problemu i jego natężenia, zaś końcowy efekt od silnej woli i motywacji pacjenta.

Sugerowany czas trwania terapii:

  • w celu polepszenia swoich możliwości poznawczych 10-20 sesji,
  • w przypadku ADHD- 40-60 sesji.