Doradztwo zawodowe

Poradnia prowadzi działania w zakresie orientacji i doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych w dzielnicy Łódź-Śródmieście.

Naszym celem jest udzielanie pomocy uczniom w planowaniu własnej kariery edukacyjnej i zawodowej. Okazujemy również wsparcie rodzicom i nauczycielom w działaniach, które podejmują, aby kształtować u dzieci i młodzieży świadomość własnych planów i dążeń zawodowych.

Podczas indywidualnych konsultacji, a także w trakcie grupowych zajęć warsztatowych uczniowie:

  • Określają własne cele życiowe.
  • Planują rozwój własnego kształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych.
  • Rozpoznają swoje preferencje zawodowe, zdolności, posiadane umiejętności, zainteresowania i możliwości osobiste z punktu widzenia wymagań rynku pracy.
  • Uzyskują informacje o możliwych ścieżkach kształcenia, dzięki czemu mogą podjąć decyzje o wyborze szkoły i przyszłego zawodu.