Badanie wyższych funcji słuchowych.

W Poradni można dokonać badania wyższych funkcji słuchowych przy użyciu Platformy diagnostyczno - terapeutycznej APD Medical dostępnej online.

Objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD lub CADP):

 • trudności w rozumieniu mowy w trudnych warunkach np. gdy w otoczeniu jest szum, gwar, pogłos,
 • trudności w nauce, zwłaszcza pisania i czytania oraz w nauce języków obcych,
 • problemy z dłuższym utrzymywaniem uwagi na zadaniu wymagającym słuchania (zwłaszcza w przypadkach obecności bodźców rozpraszających),
 • trudności z rozumieniem złożonych poleceń lub dłuższych wypowiedzi, lub opowiadań,
 • częste „wyłączanie się” - dziecko myślami jest gdzie indziej, często sprawia wrażenie nieobecnego,
 • problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega dźwięk,
 • częste prośby o powtórzenie pytania lub wypowiedzi,
 • mylenie podobnie brzmiących wyrazów.

Zaburzenia wyższych czynności słuchowych często występują u dzieci z dysleksją, ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego SLI, ze specyficznymi trudnościami w nauce LD, z ADHD, z autyzmem.

Po diagnozie istnieje możliwość podjęcia terapii nawiązując kontakt z twórcami platformy diagnostyczno-terapeutycznej APD Medical. Opracowany tam program NEUROFLOW Aktywny Trening Słuchowy jest pierwszym w Polsce, opartym na wynikach badań naukowych interaktywnym treningiem wyższych funkcji słuchowych.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® jest:

 • przeznaczony dla osób z ADP (w wieku młodszym szkolnym, szkolnym, młodzieży) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 r.ż.(dzieci w wieku przedszkolnym),
 • sprofilowany pod kątem indywidualnych potrzeb pacjenta (zaburzenia fonologiczne, percepcji czasowych aspektów dźwięku, uwagi słuchowej, rozumienia mowy w hałasie, czy deficytu integracji),
 • stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w toku jednej sesji w zależności od tego jak radzi sobie pacjent,
 • trening odbywa się w domu pod nadzorem rodzica lub w gabinecie terapeutycznym,
 • trwa od 8 do 24 tygodni. Składa się z 3 etapów,
 • sesje terapeutyczne mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20 - 30 minut.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych,
 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie,
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób,
 • wydłuża pamięć słuchową,
 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka.

W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.