Nasze osiągnięcia


Nagrody Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Łodzi

Pracownicy Poradni byli wielokrotnie doceniani przez Kuratora Oświaty w Łodzi oraz Prezydenta Miasta Łodzi.
Nagrody Kuratora Oświaty otrzymywali w latach 1991, 2006, 2007, 2020
Prezydenta natomiast w latach 2002, 2004, 2007, 2008, 2012, 2018, 2023 (dwie osoby).

Nawiązanie współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej

Nawiązanie współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej, która na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych wspiera reformy decentralizacyjne na Ukrainie. Przyjęcie na terenie Poradni grupy Ukraińskich nauczycieli, dyrektorów szkół, kierowników wydziałów oświaty oraz ośrodków metodycznych – wymiana doświadczeń, prezentacja placówki.

Dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych

Poradnia została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania oddzielnej toalety oraz wyposażenia w schodołaz, zapewniający swobodniejsze poruszanie się po naszej placówce.

Gabinet Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Zorganizowanie gabinetu, w którym odbywają się zajęcia WWRD, w tym Integracji Sensorycznej.Sala Doświadczania Świata

Stworzenie Sali Doświadczania Świata, której celem jest stymulowanie lub wyciszanie zmysłów dzieci.


Odkrywamy talenty

Poradnia otrzymała tytuł "Miejsce Odkrywania Talentów" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej - Katarzyny Hall, która ogłosiła rok szkolny 2010/2011 Rokiem Odkrywania Talentów.
Jak czytamy na stronie internetowej MEN: "Rok Odkrywania Talentów nie tylko w pełni wpisuje się w priorytety edukacyjne Unii Europejskiej, gdzie edukacja jest jednym z fundamentalnych praw każdego człowieka, ale także wychodzi naprzeciw zaleceniu Rady Europy, w którym zwrócono uwagę na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży o wyjątkowym potencjale oraz podkreślono,jak istotne jest zapewnienie im niezbędnej pomocy i wsparcia."
Obecnie realizowane są w klasach V szkół podstawowych zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, w ramach których dzieci mogą usystematyzować wiedzę na temat zawodów, swoich zainteresowań, umiejętności, dowiedzieć się o własnych predyspozycjach do wykonywania określonej pracy. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z tej tematyki w tak wczesnym etapie rozwoju ma na celu przygotowanie dzieci do myślenia o swojej przyszłości zawodowej, poznanie mocnych stron, umożliwienie im rozwijania swoich zainteresowań oraz w dalszej perspektywie przeciwdziałanie bierności i bezrobociu.

 

Podziękowania za współpracę, listy gratulacyjne