Praktyki studenckie, staże, wolontariat

W Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej nr 3 w Łodzi prowadzone są praktyki dla studentów uczelni wyższych.

Dotychczas odbyły się zajęcia dla studentów: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Kielcach, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Pedagogium, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu.

Ponadto współpracujemy z wolontariuszami oraz bezrobotnymi absolwentami odbywającymi staże z Urzędu Pracy.